Anasayfa İnsan Kaynakları

İnsan KaynaklarıİNSAN KAYNAKLARI

Kurteks Tekstil, stratejisini belirlerken iş yaptığı sektörlerde başarılı örnekleri sürekli göz önünde bulundurmasına rağmen onları taklit etme yerine farklı olanı yaratmak ve bu süreci bir planlamadan ziyade yaratma süreci olarak kullanmayı hedeflemiştir.

Kurteks Tekstil, stratejisini belirlerken iş yaptığı sektörlerde başarılı örnekleri sürekli göz önünde bulundurmasına rağmen onları taklit etme yerine farklı olanı yaratmak ve bu süreci bir planlamadan ziyade yaratma süreci olarak kullanmayı hedeflemiştir. Geleceğe dönük öngörülerimiz geleceği sağlıklı ve doğru yönlendirmeye odaklanmıştır.Bu kapsamda vizyon ve misyonumuz temel ilkelerimizle uyumlu ve tüm çalışanlarımızla benimsediğimiz ortak değerlerimize bağlı kalarak başarılı olmak temel ilkemiz olmuştur.

Sürekli değişim ve yenilikler peşinde koşan Kurteks Tekstil, dünyada ve yaşadığımız rekabet koşulları içinde iş yaptığı sektörlerde alanının en iyisi olmayı hedeflemiştir. Bu maksatla insan kaynakları politikasinda; en üst düzeyde bilgi sahibi olan , yeteneklerini sürekli geliştiren teknolojik gelişmeleri yakindan takip eden ve sorgulayan kadrolara sahip olmanın eğitimle geliştilebilineceği bilinciyle, grup içi ve dışı eğitim planlamasına özel önem vermiştir. Bunun sonucu olarak iş yaptığımız alanlarda elde edilen verimlilik bu güne kadar aynı sektörlerde yaratılan ölçeklerin üstüne çıkmıştır.

Kurteks Tekstil, pek çok alanda, Türkiye’nin en kalifiye işgücünü istihdam etmektedir. Enerji ve Tekstil'in her alanına kadar, her konuda, ‘uzmanlaşmış işgücü’ Kurteks Tekstil’in insan kaynakları politikasinin en önemli prensiplerinin başında gelmektedir. Bugün Kurteks Tekstil’in sahip olduğu işgücü, eğitim düzeyi yüksek, kalifiye ve kendi alanında profesyonelleşmiş çalışanlardan oluşmaktadır.

“10.000 Kisilik İş Gücü” hedefi doğrultusunda ülkemizin istihdam sorununun çözümlenmesinde önemli bir misyon üstlenen Kurteks Tekstil, bugüne kadarki sağlam politikalari sayesinde oluşturduğu insan kaynağını, Türkiye ekonomisine katma değer üretmek üzere yönlendirmeye devam edecektir.

Kişisel Verilerin Talep Edilmesi Başvuru Formu

Açık Rıza Beyanı Çalışan Adayı 1

Açık Rıza Beyanı Çalışan Adayı 2

 

 

Bizimle çalışmak isterseniz cv@kurteks.com e-mail adresine göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz.